Some high lights from first session:

Rondom Almere is er echt top natuur; net naast het strandje waar we zitten is een veld vol met orchideen, Almere is een uitzonderlijk paddestoelen gebied, maar ook die bossen waar alle bomen op een rij staan zijn echt top wat betreft biodiversiteit (“het maakt zo'n vogel geen moer uit of de bomen op een rij staan en nergens in europa vind je deze aantallen zangvogels zoals die hier in de bossen rond Almere”). Er zijn al meer dan 100 bevers in de stad en de otter komt eraan. Er is net een nieuwe ecologische visie geschreven waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen stad en natuur, met als ambitie dat een egel vanaf Oostvaarders plassen tot in je achtertuin kan lopen. De gids soorten die een rol spelen in de plannen voor Almere zijn o.a.: otter, egel, knobbelzwaan, vleermuis, gierzwaluw, pinksterbloem, rugstreeppad… In die visie wordt natuurinclusief ontwerpen heel breed opgepakt: “van schets tot schoffel”. We spraken ook over cultus soorten; soorten waarrond hele cultussen ontstaan. En over culturele verschillen in de omgang met de natuurlijke omgeving rond Almere.

Het begint in de geluidsopname echt rond minuut 12 in de eerste track.

 • 13:30 gaat stadsecoloog T. in op zijn werk
 • 14:30 nieuwe visie geschreven voor ecologie Almere, voorbij de mens / natuur binary
 • 17:00 geen onderscheid in masterplan ecologie tussen stad en natuur
 • 18:00 meer groen in de wijken, groen-initiatieven in buurten, en plaagsoorten zoals het Mediteraan Draaigatje (mier)
 • 21:00 hoe de egel van de Oostvaarders Plassen tot in de achtertuin lopen, en de 7 gids soorten waarop het nieuwe masterplan is geschreven
 • 23:00 gids soorten en charistmatische soorten
 • 23:30 vertroetelen daar is natuur nooit bij gebaard: wat betekend zorgen voor natuur dan? Ton gaat in op iemand die zo veel brood voert dat het de waterkwaliteit ondermijnt.
 • 27:00 zorg kan zijn: vergroenen van stad door mensen in wijken, de Hoekwieren buurt
 • 28:30 zelfbeheer zorgt niet voor sociale cohesie, maar sociale cohesie is de basis voor vergroening in buurten
 • 30:00 natuur in groot stedelijk ontwerp: Ebernezer Howard, the latest city of the future,
 • 30:30 Redmond O'hanlon woonde in Almere
 • 32:00 hoe de planning van Flevoland veranderde, en een hele polder niet doorging.
 • 33:00 ecologie speelde tot nu toe nooit een rol in grootschalige stads planning, de Oostvaardersplassen als toeval en de bossen waren alleen bedacht als een windscherm, maar nu bijzonder biodivers
 • 34:30 het is heel uitzonderlijk in Europa dat bos staat op dit soort rijke kleigrond, dat is normaal gesproken landbouwgrond
 • 36:30 nergens in europa vind je de aantallen zangvogels zoals in de bossen rond Almere
 • 37:00 de natuur heeft de kansen gepakt, zonder dat we daar echt veel werk in hebben gestoken, in het nieuwe masterplan willen we veel actiever natuurinclusief werken, veel verder dan hier en daar een nestkastje, maar “van schets tot schoffel”
 • 42:00 de gids soorten en de 'big 5' van het Gemeentelijk Waterplan (waaronder de snoek)
 • 42:30 de bever in de stad, meer dan 100 bevers in Almere!
 • 44:00 de beverdam in “Tussen de Vaarten” legde de hele waterhuishouding op zijn kop
 • 46:00 de otter in Almere, is kritischer als stadsbewoner dan de bever, worden vaak aangereden
 • 50:00 inheemse planten en insecten
 • 50:30 de rugstreeppad als gidsdier, en zijn gekwaak galmend in de duinvallei in Almere, pionierssoort
 • 52:00 Wat is jou droom Ton? 90% van de tuinen groen in Almere, voorbij de terreur van “de buitenkamer”
 • 53:30 Waar zit de otter nu? Vanuit de Weerribben richting Lelystad verspreid en nu tot bij de Lepelaarplassen.
 • 55:00 Ton spot de otter op zijn camera-val! Je ziet otters bijna nooit in het veld.
 • 57:00 rustgebied voor het grofwild
 • 58:00 over observatie methoden, de nadelen van tellen en meten
 • 60:00 monitoring gebeurd vooral voor spacial planning en minder voor ecologische kennis
 • 01:03:00 wat trekt Ton aan in dit soort samenwerking met kunstenaars en ontwerpers? Ik bereik alleen mensen die al een “groene jas aan hebben”.
 • 01:04:30 voorbeeld van een kunstwerk dat hem aansprak: tellen van boomblaadjes, leidde tot waarnemen
 • 01:07:00 het voorbeeld van Femke Louise een influencer die een project deed met Bond voor Dieren, de kracht van eigen waarneming
 • 01:11:00 kijken met je handen, kinderen mee met het ringen van vogels
 • 01:14:30 Victoria verteld over de pracht van een vergeten populier
 • 01:16:00 we zijn bang voor natuur in Nederland, over het gevaar van een oude boom en aansprakelijkheid in de gemeente
 • 01:19:00 gezonde ecosystemen (= grote vrijheidgraden) betekend ook volksgezondheid
 • 01:23:30 het antropoceen
 • 01:27:00 habitat verbindingen die geplanned zijn in Almere
 • 01:28:00 de hoogspanningsleiding als groene ader
 • 01:30:00 culturele diversiteit, zijn er verschillen in hoe culturen omgaan met het groen in Almere?
 • 01:34:00 archeologie in Almere, bijzonder want de grond is nog heel onaangeroerd

De tweede track over dit strand:

 • 01:00 heel ondiep water, het markermeer gaat schuin hangen bij harde wind
 • 01:00 dit is hier eigenlijk een uitloper van de Utrechtse heuvelrug
 • 01:00 dit strand is met lokaal zand opgespoten, zoals ook de woonwijken
 • 02:30 deze zand/klei dynamiek heeft een bijzondere ecologie, het veld vlakbij staat vol orchideeen en parnassia
 • 04:00 over droogte en hoe we alle het regenwater nog steeds wegpompen, technocratisch waterschap
 • 05:00 een beek aangelegd in het bos hierachter, dat was een hele strijd met het waterschap
 • 06:30 Almere als uitzonderlijk paddestoelen gebied
 • 08:00 Cocky: poorten openen, DeLeuze sprak over 1000 plateaus, de gidssoorten als poorten
 • 09:00 de ecoloog als iemand die heeft leren kijken als een vleermuis of egel, de lijster maakt het niet uit of bomen op een rijtje staan
 • 10:30 die duinwijken, krankzinnig wie bedenkt het om dat hier aan te leggen, maar daar gebeurd toch iets moois met die rugstreeppadden
 • 11:30 voor de gemeente draait niet op 'comfort-hope' maar op grond-verkoop, en zo'n duinvallei is financieel een groot succes
 • 13:00 hoe moeilijk het is om bos te behouden in bestemmingsplannen
 • 14:00 hoe bouw je hier een historie op, als je de hele tijd denkt: het is toch nog niet zo oud, dus dit kan wel weg
 • 15:00 vleermuizen in spouwmuren van de nieuwbouw: colonies van 200 dwergvleermuizen
 • 16:00 Ton's eigen tuin is zichtbaar als een groene vlek in googlemaps verder is er niks groens in de straat
 • 18:00 Victoria: pest-controle in Almere? Japanse duizendknoop
 • 19:00 invasieve soorten als een signaal van menselijke verstoring
 • 20:30 Bereklauw, blauwalg, eutroficatie
 • 24:30 eikenprocessierups
 • 27:00 stJan's dag en konininnedag als datums waarop soorten verschijnen, de gierzwaluw als 100-dagen-vogel
 • 28:30 die feestdagen weer koppelen aan seizoenen, en hoe een ecosysteem in Almere verbonden is met Gabon (via Gierzwaluw)
 • 30:00 markermeer als belangrijk vogeltrek gebied, want dit is het noordelijkste water dat niet dicht vriest
 • 32:00 nieuwe rituelen gekoppelt aan natuurlijke patronen
 • 32:00 de knobbelzwaan als cultussoort en andere cultus vogels, het boek van Lemairre: op de vleugels van de ziel
 • 37:00 Dunning-Kruger effect, kennis brengt bescheidenheid, handelen vanuit niet-weten
 • 39:30 ecologen stellen de ecologische vraag: hoe is dit probleem ecologisch ontstaan, maar misschien is er een heel andere oorzaak
 • 40:00 andere mensen stellen andere vragen: Ton's presentatie bij een huisvrouwenvereniging en parkietenkwekers en zo iets ontdekte over roofvogels
 • fieldwork_notes_session1.txt
 • Last modified: 2020-08-18 13:41
 • by theunkarelse